HISTORIE GOLFOVÉHO CLUBU RADÍKOV

2000 - Začátky v Lázních Teplice nad Bečvou

V roce 2000 jsme začali získávat první podklady a v průběhu března až května 2000 byly uskutečněny první kontakty s vedením a. s. Lázně Teplice nad Bečvou. V červnu roku 2000 proběhla podrobnější jednání s vedením Lázní Teplic a byly učiněny zásadní přípravné kroky vedoucí k založení klubu. V měsících červen až srpen roku 2000 byly vyřízeny podklady na dotčených orgánech. Od srpna do října roku 2000 byly připravovány první travnaté plochy a začalo se s jejich pravidelnou údržbou. Sedmičlenný přípravný výbor se na svém ustanovujícím jednání dne 6. října 2000 dohodl na podmínkách založení klubu, na schválení stanov a na přípravách k registraci. Klub byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován 12. října 2000 a 23. října ČSÚ přidělil golfovému klubu IČO. V říjnu a listopadu 2000 probíhaly přípravy na zahájení následující sezóny. Na konci listopadu 2000 došlo k odvolání vedení a. s. Lázně Teplice.

2001 - Změny, změny a zase změny

Přestože došlo k odvolání předchozího vedení Lázní Teplice, bylo od ledna do dubna 2001 s novým vedením jednáno podle původních plánů. Po delších jednáních Lázně Teplice nakonec přehodnotily svůj vstřícný postoj; nezájem na budování golfového hřiště na svých pozemcích byl odůvodněn obavami o bezpečnost pacientů a návštěvníků lázní. Proto docházelo v květnu a červnu 2001 k vytypování nových vhodných lokalit v okolních obcích a uskutečnila se jednání se starosty těchto obcí. Rozhodnutí o umístění golfového hřiště v katastru obce Radíkov bylo v červnu 2001 schváleno místním zastupitelstvem. V průběhu listopadu 2001 byl zpracován návrh hřiště včetně provozního zázemí.

2002 - Driving range na obzoru

Od prosince 2001 do listopadu 2002 probíhalo vyřizování podkladů u účastníků řízení a u všech správních orgánů. Dále byly vypracovány zprávy o vlivech výstavby golfového hřiště na životní prostředí a o biologickém hodnocení lokality. Na základě kladných vyjádření bylo vydáno územní rozhodnutí. Po úpravě travnatých ploch v květnu 2002 mohl být v červnu 2002 otevřen driving range, jehož provoz byl zatím omezen pouze na víkendy. Koncem září 2002 byly zprovozněny tři provizorní jamky. V této době byl již také k osevu připraven putting a chipping green. Po podání žádosti o vstup golfového klubu do ČGF v říjnu 2002 byl stav areálu zkontrolován v listopadu 2002 členem předsednictva vedení ČGF.

2003 - Vznik GOLF CLUB Radíkov

Dne 30.1.2003 proběhla výroční konference GC Lázně Teplice n. B., kde byl změněn název a sídlo klubu. Nový název je GOLF CLUB Radíkov. Dále byly schváleny změny stanov a zvolen výbor a revizní komise GC. Dne 12.2.2003 byla změna názvu vzata na vědomí Ministerstvem vnitra. Tyto změny byly dne 17.2.2003 zaslány na ČGF. Dne 1. března 2003 rozhodla výroční konference ČGF o přijetí našeho klubu do federace.

2004 až 2006 - Budujeme!

Postupně bylo uvedeno do provozu všech devět jamek se zimními greeny. Mapku hřiště si můžete prohlédnout zde.

2007 - Tady a teď

V současné době je na hřišti v provozu všech devět jamek, driving range a samozřejmě klubovna s barem. K dispozici jsou i nově zbudované parkovací plochy. Letos byly také zahájeny práce na nových greenech.

2008 až 2015 - Další budování a rozvoj

V tomto období se hřiště postupně dostávalo do plně hodnotné podoby. Původní jamka číslo 3 byla zrušena, jamky byly přečíslovány a nově byla vystavěna dráha a grýn technicky poměrně náročné jamky číslo 8. Zlepšen byl stav a provedení prakticky všech odpalisť, ferveje jsou sečeny vřetenovou sekačkou Jacobsen. Od roku 2010 je hřiště oficielně znormováno pro turnaje pořádaně v rámci České golfové federace a na hřišti je také možno získat osvědčení pro golfovou hru (zelená karta)