23.3.2018 - Pozvánka na konferenci

Pozvánku na konferenci GCRAD, která se koná 14.4.2018 najdete zde

22.3.2018 - Poplatky 2018 - zahájení sezóny

Sekce Ceník-reciprocity je aktualizována na podmínky roku 2018.

- v košíku míčků bude navýšen počet na 40ks a ceny upraveny jak pro členy, tak pro hosty GCRAD

- bylo upraveno půjčovné bugin.

Na základě jednání s partnerskými kluby je aktualizován přehled reciprocitních slev poplatků za hru.

Provoz klubovny bude zahájen 30.3.2018. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci Provozní doba

Hodně pěkných golfových zážitků a kouzelných ran v nadcházející sezóně přeje výbor GCRAD

6.3.2018 - rozpis turnajů 2018

Do sekce TURNAJE byl vložen plán turnajů konaných na našem hřišti v roce 2018

3.2.2018 - ÚHRADA POPLATKŮ 2018

Roční poplatky na letošní rok dosud nemá uhrazeno 51 našich členů. Prosíme o zaslání níže uvedených částek co nejdříve, nejpozději do 31.3.2018. Děti a mládež do 18-ti let 1 650,- (900,-) Kč, studenti 19 až 26 let 3 300,- (1 350,-) Kč, dospělý člen 19 až 61 let 5 500,- (2 200,-) Kč a senior nad 62 let 3 850,-(1 650,-) Kč. V závorkách jsou uvedeny poplatky udržovacího členství. Žádáme Vás zdvořile o úhradu na naše číslo účtu 167899011/0300. Variabilní symbol je Vaše členské číslo. Výbor klubu GC Radíkov.

29.1.2018 - ÚHRADA ROČNÍCH POPLATKŮ 2018 !!!

Upozorňujeme naše členy, kteří doposud nezaplatili roční poplatek na letošní rok, tak mají poslední tři dny k provedení úhrady. K datu 1.2.2018 provede ČGF inventarizaci všech členů. Z našeho klubu uhradilo dosud roční poplatky 127 členů. Všem platícím děkujeme a upozorňujeme, že od 1.2.2018 bude navýšena částka o 10%. Prosíme ostatní členy o zaslání poplatku dle ceníku na náš účet číslo 167899011/0300. Variabilní symbol je členské číslo Vaší karty.
Výbor GC Radíkov.

10.1.2018 - ZIMNÍ TRÉNINKY

Každý pátek v době od 15:30 do 17:00 hodin probíhají v tělocvičně Střední zdravotnické školy v Hranicích, Nová ul. 1820 zimní tréninky dětí i rodičů. Výuka je za úhradu a tréninky vede trenér Mgr. Jiří Člupný, tel.: 776 737 160 u kterého získáte bližší informace.

10.1.2018 - TERMÍNY DĚTSKÝCH TÁBORŮ

Oblíbené prázdninové příměstské dětské tábory se letos konají v termínech 16. až 20. července a 6. až 10. srpna 2018. Do denního programu tábora jsou mimo výuku golfu zařazeny také další sportovní aktivity, hry a zábavy rozvíjející kolektivní duch a přátelství. Cena tábora je 2 750,- Kč. Informace podá trenér klubu Mgr. Jiří Člupný tel.: 776 737 160 u kterého můžete své děti přihlásit.

 

Zobrazit starší novinky

Aktuální obrázek z kamery