Poděkování organizacím které poskytly GCRAD dotace.

Pro financování celoroční sportovní činnosti 2017 byla z projektu „Program I podpora sportovní činnosti“ poskytnuta dotace z Olomouckého kraje ve výši 45.000,- Kč. Výbor GC Radíkov, z.s. děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí příspěvku na sportovní činnost. Převážná část byla využita k účasti týmů mužů a žen v ligových soutěžích.
Provoz údržby hřiště je realizován za finanční spoluúčasti dotace z ČUS Přerov. Výbor GC Radíkov, z.s. děkuje za poskytnutí příspěvku pro rok 2017 ve výši 30 tis. Kč, který byl použit na údržbu strojů a opravu terasy klubovny..
Výbor GOLF CLUBu Radíkov, z.s. děkuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutou dotaci ve výši 28.000,- Kč (č.j. SPORT-VIII-2662/2017). Tato neinvestiční dotace z Programu MŠMT č. VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech pro rok 2017 poslouží jako částečná úhrada nákladů výuky dětí, jejich tréninku a pořádání soutěží.

___________________________________________________

Ostatní partneři GCRAD .