Poděkování organizacím které poskytly GCRAD dotace.

Výbor golfového klubu Radíkov děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí investiční dotace ve výši 200.000,- Kč na podporu částečné úhrady výdajů projektu „Rekonstrukce sportovního zařízení Golf Club Radíkov“ na rok 2018.
Sportovní činnost našeho klubu v roce 2018 byla částečně zajištěna z projektu „Program na podporu sportovní činnosti“. Tato neinvestiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 30.000,- Kč byla využita k pokrytí nákladů týmů mužů a žen v ligových soutěžích a oprav sekací techniky. Výbor GC Radíkov, z.s. děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí této dotace.
Poděkování České golfové federaci za finanční podporu projektu Se školou na golf v roce 2018. Golfový klub Radíkov děkuje za poskytnutí příspěvku v částce 50.000,- Kč na částečné financování odměn učitelů a cvičitelů při výuce golfu na školách a zajištění dětských prázdninových kempů.
Část provozu a údržby hřiště je realizována za finanční spoluúčasti neinvestičního příspěvku ČUS Přerov ze dne 6.6.2018. Výbor GC Radíkov, z.s. děkuje za poskytnutí příspěvku pro rok 2018 ve výši 20 tis. Kč, který byl použit na servis sekačky a travní semeno na dosetí grýnů.
Výbor GOLF CLUBu Radíkov, z.s. děkuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutou dotaci ve výši 36.500,- Kč (č.j. SPORT-2-B-2952/2018). Tato neinvestiční dotace z Programu MŠMT – MŮJ KLUB pro rok 2018 částečně pokryje náklady na výuky a trénink dětí a mládeže od 6 do 23 let.

___________________________________________________

Ostatní partneři GCRAD .