Poděkování organizacím které poskytly GCRAD dotace.

Sportovní činnost našeho klubu v roce 2020 byla částečně hrazena z projektu "Program na podporu sportovní činnosti". Tato neinvestiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 25.000,- Kč byla použita k pokrytí nákladů týmů žen, mužů a mládeže v ligových soutěžích a na opravu sekací techniky. Výbor GC Radíkov, z.s. děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí této dotace..
Dále výbor golfového klubu Radíkov děkuje Olomouckému kraji za poskytnutí investiční dotace v roce 2020. Dotace byla určena na podporu projektu "Úprava sportoviště-sekací stroj" v částce 65.000,- Kč na pořízení rotační sekačky pro zlepšení údržby travnatých ploch v roce 2020.
Poděkování České golfové federaci za finanční podporu projektu Se školou na golf v roce 2020. Golfový klub Radíkov děkuje za poskytnutí příspěvku v částce 38.000,- Kč na částečné financování odměn učitelů a trenérů při výuce golfu na školách a zajištění dětských prázdninových kempů. Současně děkujeme Nadaci Hanuše Goldscheidera za dětské golfové hole, které nám byly předány o prázdninách 2019 a slouží k propagaci golfu mezi dětmi na školách při náborových akcích a příměstských táborech.
Provoz a údržba hřiště je realizována za finanční spoluúčasti neinvestičního příspěvku ČUS Přerov. Výbor GC Radíkov, z.s. děkuje za poskytnutí příspěvku na rok 2020 ve výši 30 tis. Kč, který byl použit na zemní opravy hracích ploch.
Výbor GOLF CLUBu Radíkov, z.s. děkuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutou dotaci ve výši 86 900,- Kč na rok 2020. Tato neinvestiční dotace z Programu MŠMT – MŮJ KLUB na uvedený rok částečně pokryje náklady na výuky, trénink a sportovní soutěžení dětí a mládeže od 6 do 23 let.

___________________________________________________

Ostatní partneři GCRAD .