Místní pravidla pro hru na hřišti GCRAD

POPIS JAMEK

Č.1 PAR 5

Pětipar vzniklý spojením bývalých jamek č.2 a č.3. První rána se hraje mírně z kopce na širokou fervej. Po obou stranách je ale aut, což dělá ránu náročnější. Druhá rána se hraje do kopce přes horizont, který brání výhledu na jamku. Vpravo aut a vlevo polní cesta.

Č.2 PAR 4

Hraje se z kopce podél druhé strany uvedené polní cesty, před greenem jsou vlevo vysázeny stromy, vpravo od greenu je břeh rybníčku. Podél ferveje je vpravo vzrostlá tráva. Green je rozdělen vysokou vlnou na dvě poloviny.

Č.3 PAR 3

Nově vybudovaná jamka. Hraje se přes rybník do kopce a na vyvýšený green. Ten je poměrně malý a ránu komplikují i stromy vlevo od greenu a vzrostlá tráva na pravé straně.

Č.4 PAR 5

Nejobtížnější jamka hraná přes rybník, druhou ranou se pak hraje do kopce v odpoledních hodinách proti slunci. Za rybníkem jsou po obou stranách vysázeny stromy, pak je po pravé straně les, vlevo louky. Za greenem jsou na kraji lesa mladé jehličnaté stromky. Od této jamky se naskýtá výhled na Beskydy s Radhoštěm a Lysou horou.

Č. 5 PAR 4

Podél drivingu se hra vrací zpět do mírného kopce se sklonem ferveje vlevo k drivingu, kde je aut. Vpravo je remízek a za ním nesečená louka. Na ferveji jsou nově dvě jezírka, které komplikují výběr hole a už tak těžkou první ránu.

Č. 6 PAR 3

K této jamce se přechází podél komunikace a hraje se do kopce přes metrovou mez vzdálenou 20 m od odpaliště. Při přechodu k poslední jamce je krásné panorama Hostýnských vrchů se sv. Hostýnem.

Č. 7 PAR 4

Tato jamka vznikla prodloužením býválé jamky č.9. Hraje se z kopce přes mez porostlou šípky. Jamka nepatří k nejdelším a díky sklonu se dá i první ranou atakovat green. Ten ale není z odpaliště vidět. Ránu taky komplikuje hustý porost trávy a křovin po pravé straně.

Č.8 PAR 3

Zcela nová jamka, která prověří každého golfistu. Velmi úzký par 3 s podélnou vodou vlevo po celé délce fairwaye.

Č. 9 PAR 3

Přebudovaná jamka č.1. Hraje se do kopce na malý green. Vlevo podélná vodní překážka, která je zhusta zarostena trávou, křovinami a stromy. Vpravo aut a za greenem vlevo jezírko. Krásná ale velmi náročná jamka.